Innkalling til Representantskapsmøte i LO Grenland

Onsdag 10.04.19 kl 1730, Ælvespeilet, Porsgrunn

Dagsorden: 1. mai Paroler

Forslag (paroleforslag) som ønskes behandlet på representantskapsmøte må sendes inn senest 19.mars på e-post: anders.langerod(at)nli.no

 

Mvh

1.mai komiteen


Innkalling til årsmøte LO Grenland

Onsdag 10. april 2019 kl. 18.30 i Ælvespeilet, Porsgrunn.

 

Dagsorden :  

  1. Åpning / konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag/Bevilgninger
  5. Handlingsplan
  6. Budsjett
  7. Uttalelser
  8. Valg 

Forslag sendes innen 19.mars til wenche.tveitan(at)ineos.com 

 

 Lørdagsmagasinet Info Fotoalbum