Lørdagsmagasin (380)

Programleder; Jan Erik Andersen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Kan få sparken.

700 norske ansatte kan få sparken om Color Line gjennomfører sine planer om å utflagge fergene

Samtale med leder i Norsk Sjømannsforbund; Johnny Hansen. 

 

Telemark APs årsmøte

AP avholder årsmøte op Strond Hotell i Vrådal

En av sakene er postverkets pålegg om ny postkasseplassering. 

Samtale med Frank Roy Larsen. 

 

Samarbeidskonferanse

LO Telemarks første samarbeidskonferanse avholdes neste uke

Hva blir tatt opp der?

Samtale med organisasjons-medarbeider; Ole-Henrik Olsen. 

Programledere; Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Stor aktivitet i Vekst i Grenland

Samtale med daglig leder; Hanne Gro Haugland. 

 

Useriøse bemanningsbyråer

Sist uke ble det igjen avholdt en stor faglig-politisk demonstrajson i Oslo. 

Samtale med leder i LO Oslo; Roy Pedersen. 

 

Den amerikanske ambassaden skal flyttes til Jerusalem

Samtale med generalsekretær i Norsk Folkehjelp; Henriette Westrin.

 

Hundeløp

Samtale med Jon Øyvind Selmer.

 

Pensjon vil stå i fokus på den kommende tariff-revisjonen

Samtale med distriktssekretær i LO Stat; Vidar Larsen.

 

Samtale med tidligere sjefsøkonom; Stein Regård.

 

Samtale med leder i Fagforbundet; Mette Nord. 

 

Samtale med leder i norsk tjenestemannslag; Jom Leirvåg. 

Programledere; Frank Roy Larsen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

ACER eller ikke ACER?

Store deler av fagbevegelsen, flere venstre-side-partier og Senterpartiet går hardt ut mot tilslutning til ACER. 

Det er kamp for om Norge skal underlegge seg organet.

Samtale med Leder i LO Oslo; Roy Pedersen og Roger Dyrkorn fra Rødt i Bamle. 

Også med som programleder; Ole-Henrik Olsen. 

 

 

Ikke ført til flere jobber

Større åpning for midlertidige jobber har ikke ført til flere jobber

Samtale med NHO-direktør; Nikolai Boye og LO Sekretær; Irene Haukedal. 

 

 

NSB sparer seg til fant

Samtale med leder i Norsk Jernbaneforbund; Jane Sætra Brekhus.

 

Landets fengsler får trangere økonomi

Samtale med nestleder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund; Alse Aase. 

 

Tariffrevisjonen nærmer seg II

Samtale med leder i Norsk Arbeidsmannsforbund; Erna Hagense og leder i forbundssekretær i Fellesforbundet; Rolf Jørn Karlsen. 

 

 

Tariffrevisjonen nærmer seg

Samtale med leder i Næring og Nytelsesmiddelarbeiderforbund; Jan Egil Pedersen.

 

 

Programledere; Jan Erik Andersen og Frank Roy Larsen.

Tekniker; Robin Omslandseter.

 

Økonomisk Rapport

Den økonomiske utviklingen, internasjonalt, lokalt og sentralt

Samtale med banksjef i Sparebank 1 Telemark; Per Halvorsen.

 

Ny distriktssekretær

Fra leder i Handel og Kontor til distriktssekretær i EL og IT-forbundet

Samtale med Bjørn Skogen.

 

Usikre tider for Borgestadklinikken 

Borgestadklinikken står i fare for å miste en del av statstøtta

Det går imot usikre tider.

Samtale med informasjonsansvarlig; Hilde Evensen Holm.

 

Sosial dumping

Utenlandske trailersjåfører kjører på satser som må karakteriseres som sosial dumping

Samtale med leder i Norsk Transportarbeiderforbund; Lars Johnsen. 

 

Gass Nova

Venter på økonomiske tilskudd fra Staten.

Samtale med Hans Jørgen Vinje.

 

Situasjonen på arbeidsmarkedet

Samtale med assisterende NAV-direktør; Tone Størseth.

 

Bare propaganda?

Har regjeringas satsning på jernbane vært mildest talt bare propaganda?

Samtale med Jon Øyvind Selmer og Petter Ellefsen fra den tidligere jernbanegruppa. 

Side 1 av 28