tirsdag, 06 desember 2011 17:20

Lørdagsmagasin 3.desember 2011

Tim Viskjer

Lørdagsmagasin 3.des 2011

Uberegnelig?

I studio Tim Viskjer, leder AUF Telemark.Harnisk mot vikarbyrådirektivet.

Tillitsvalgt i LO Grenland, Tom Egil Flata fra Fellesforbundet.Hurtigtog gjennom Grenland?

Med Jon Øivind Selmer fra jernbanegruppa.LO-ungdommen i Grenland.

Med Ole Henrik Olsen, ungdomssekretær i LO Telemark.2 tema: IA avtalen og rasisme.

Med Irene Haukedal, distriktssekretær LO Telemark og Ole Henrik Olsen.