lørdag, 02 mars 2013 19:16

Lørdagsmagasin 2.mars 2013

Lørdagsmagasin 2.mars

Lene Vågslid

Bilde: Lene Vågslid

 

Norsk matproduksjon.

Intervju med  Trond Ballestad (Sp) og Terje Lien Aasland (Ap)

Psykisk helsevern.

Intervju med statssekretær Robin KåssVold i nære relasjoner.

Foredrag av Lene Vågslid (utdrag.)Vold i nære relasjoner.

Intervju med Lene Vågslid.Forbundsalliansen historie.

Intervju med Roger Hansen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.