lørdag, 28 november 2015 18:35

Lørdagsmagasin 28.nov.

Jan Erik Andersen, Isak Siljan og Agnar Larsen Jan Erik Andersen, Isak Siljan og Agnar Larsen Foto: Robin Omlandsseter

Bygg- og industri-veien åpen for flere søkere.

Samtale med lærer Runar Pedersen fra Skogmo videregående skole.

 

Innblikk i den økonomisk situasjonen. Økonomisk Rapport.

Samtale med Per Halvorsen fra Sparebank 1 Telemark. 

 

Tiltak for å stoppe økningen av arbeidsledighet.

Samtale med Terje Tønnesen, Fylkesdirektør fra NAV i Telemark. 

 

Hva mener fellesforbundet om krav til etterutdanning av lærere?

Samtale med Rolf Jørn Karlsen.

 

Diskriminerer regjeringen lærere?

Samtale med Anne Finborud fra Skolenes Landsforbund