lørdag, 16 april 2016 15:43

Lørdagsmagasinet 16.april 2016

I studio; John Sanden. I studio; John Sanden.

Tariffrevisjonen  Mette Nord.

Samtale med leder i Fagforbundet; Mette Nord. 

 

Tariffrevisjonen Rolf Jørn Karlsen

Samtale med Rolf Jørn Karlsen fra Fellesforbundet. 

 

Tariffrevisjonen Erna Hagensen. 

Samtale med leder i Norsk Arbeidsmandsforbund; Erna Hagensen. 

 

Tariffrevisjonen Jon Leirvåg

Samtale med Jon Leirvåg fra Norsk Tjenestemannslag. 

 

Tariffrevisjonen Jan Egil Pedersen 

Samtale med Jan Egil Pedersen fra NNN. 

 

Expert gir seg

Tilbake til tariffavtaler. 

I studio; John Sanden.