Lørdagsmagasin (376)

Nei til sammenslåing.

Norsk Arbeidsmandsforbund har takket nei til et tilbud fra Fellesforbundet om sammenslåing av forbundene

Samtale med leder i arbeidsmandsforbundet; Erna Hagensen. 

 

Økonomisk Rapport

Den økonomiske utviklinga internasjonalt, nasjonalt og lokalt

Samtale med banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.

 

Boikott av Israel.

LO Kongressen trosset redaksjonskommiteens instilling og gikk inn for boikott av Israel

Samtale med tidligere styreleder i Norsk Folkehjelp; Finn Erik Thoresen. 

 

LO Stat og kongressen

Vi skal oppsummere LO-kongressen sett fra LO Stat sitt ståsted

Samtale med leder i LO Stat; Egil Andre Aas.  

Hvorfor stifte Sykehusets Venner?

Samtale med styremedlemmene; Einfrid Halvorsen og Jan Grini.

 

Vestfold og Telemark.

Kan vi stole på at en eventuell rødgrønn regjering vil omgjøre vedtaket om å slå sammen Vestfold og Telemark

Samtale med stortingsrepresentant; Terje Lien Aasland.

 

Er det fortsatt nok å henge fingrene i?

Samtale med organisasjonsmedarbeider i Fellesforbundet; Rune Tønnesen. 

 

Hva skjer med NAV i Skien?

Vi ser på utviklinga på arbeidsmarkedet. 

Samtale med NAV-direktør; Terje Tønnesen,

Sykehuset Telemarks Venner

Samtale med Soveig Solli, nyvalgt leder.

 

Pensjonistene kan avgjøre valget.

Samtale med Jan Davidsen, pensjonistforbundet.

 

LO Kongressen.

Samtale med Roy Pedersen, leder LO Oslo.

 

I studio Frank Roy  Larsen, Jan-Erik Andersen og Robin Omlandsseter.

Skiens næringsfond og Vekst i Grenland

Samtale med Ståle Tveit. 

 

Tar æren

Høyre tar æren for fremgangen

Samtale med Ådne Naper og Maja Foss Five. 

 

Vi ser tilbake på LO-kongressen:

 

Samtale med leder i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund; Rita Bråten.

 

Samtale med leder i NTL; Jon Leirvåg.

 

Samtale med leder av skolenes landsforbund; Anne Finnborud. 

Side 3 av 27