Lørdagsmagasin (376)

Viktigheten av fagpolitisk samarbeid. 

Intervju med Mette Nord fra Fagforbundet som var på medlemsmøte til Skien AP. 

 

Tariffrevisjonen

Samtale med Jan Olav Andersen, forbundsleder i El & It..

 

Det ble ikke streik i Vinmonopolet

Vi snakker om nattens tariff-forhandlinger.

Samtale med Jon Leirvåg.

 

Jernbane og tariffrevisjon

Blant annet om jernbanen og pensjonsordningen. 

Samtale med Jane Brekkhus Sæthre, Jernbaneforbundet. 

 

Sykehuset i Telemark må kutte 107 millioner kroner

Dette kan føre til nedbemanning og svekket helsetilbud.

Samtale med Bess Margrethe Frøyshov og Tor Helge Gundersen.

 

Ikke tiden for de store lønnsløftene.

Tariffrevisjon, intervju med Jonny Simmenes, forbundsleder i Forbundet for Ledelse og Teknikk. . 

Fylkeskonferansen og forslag til kongressen.

Samtale med leder i LO Grenland; Wenche Tveitan.   

 

Kjemper videre mot sosial dumping. 

Oppsummering av tariffrevisjonen. Samtale med leder i Norsk Arbeidsmandsforbund; Erna Hagensen.

 

Postkoms landsmøte og endringer i samfunnet.

- Det er blitt for mye privatisering, hva gjør vi med dette?

Samtale med Knut Jeppson fra Radio Riks. 

 

Om pensjonspørsmålet i Vinmonopolet. 

Samtale med forhandlingsleder i forbundet Handel og Kontor; Christopher Beckham.  

 

Mange LO-medlemmer vil ha Norge i en ny retning.

Samtale med stedfortredende informasjonssjef i LO; Øyvind Hansen.  

 

Enkelt og godt.

Kåseri av redaktør i LO Aktuelt, Svein Yngve Madssen

 

I studio, Frank Roy Larsen, Jan-Erik Andersen og Robin Omlandseter

 

Landsmøte i Postkom neste uke

Samtale med Odd Christian Øverland. 

 

LO Stat og tariffrevisjonen

Samtale med leder i LO Stat; Tone Rønholtangen.  

 

Tariffrevisjon

Vi snakker også om deres studentmedlemskap. 

Samtale med leder i Industri Energi; Leif Sande.

 

Vekstkonferansen

Samtale med Hanne Gro Haugland, daglig  leder i Vekst i Grenland.

 

Tariffrevisjonen og Fellesforbundet

Samtale med Rolf Jørn Karlsen.

 

Økonomiske Rapprt.

Samtale med Per Halvorsen. 

 

Arbeidssituasjonen

Det er ledige stillinger innenfor ulike sektorer i fylket.

Samtale med Terje Tønnesen.

 

Palestinsk jordbruk saboteres av Israel

Samtale med Mette Nord etter hennes besøk til Palestina.

Vi tar også opp tariffrevisjonen i de sentrale LO-forbundene.  

 

Norsk folkehjelp er synonymt med minerydding (?)

Samtale med Steinar Essen.

Side 6 av 27