Lørdagsmagasin (376)

Regjeringens utvalg svekker arbeidsforholdene

...på grunn av manglende forståelse av arbeidslivet.

Samtale med Jon Leirvåg og Jan Egil Pedersen.

 

Økonomisk rapport i januar

Det amerikanske valget kan påvirke den internasjonale økonomien. 

Trenden og utviklingen i Europa er positiv.

Samtale med administrerende banksjef i Sparebank 1 i Telemark; Per Halvorsen.

 

Utviklingen på arbeidsmarkedet er relativt stabil

Arbeidsledigheten blant de unge går ned, men er fremdeles for høy

Samtale med NAV-direktør; Terje Tønnesen.

 

Utvalget til regjeringen svekker forholdene i arbeidslivet

Samtale med leder i Fagforbundet; Mette Nord og leder i LO Stat; Tone Rønholttangen.

 

Venstresida skal forsette å samarbeide fagpolitisk

Vi snakker med Ådne Naper og Thorbjørn Holøs om AP og SVs samarbeid. 

Og vi snakker med Thorbjørn Holøs om at Arbeidsgiverforeningen gir to prosent for tariffrevisjon. 

Arbeidsledigheten og asylpolitikk.

LO Grenland Media tar opp noen aktuelle temaer med Rolf Jørn Karlsen og Steinar Syvertsen

Vi må gjøre tiltak for å jobbe mot arbeidsledigheten.

Listhaugs asylpolitikk passer ikke inn i et moderne velferdsamfunn som Norge. 

Samtale med Rolf Jørn Karlsen og Steinar Syvertsen.

 

Avfallsdeponi i Brevik

En konsekvensutredning for avfallsdeponi i Brevik er helt nødvendig for at motstanderne skal se fakta

...Men motstanderne har ikke lyst på en konsekvensutredning. Dette resulterer i at vi ikke får rede på de reelle konsekvensene for et deponi.

Samtale med direktør i NHO; Nikolai Boye og Irene Haukedal.

 

Fagforbundets prosjekt for å hjelpe bøndene i Guatemala

En vanskelig politisk situasjon med mangel på infrastruktur og systemer gjør prosjektet til en utfordring. Prosjektet som har holdt på i flere år, har så langt hjulpet svært mange mennesker. 

Samtale med Marianne S. Nilsen.

 

Renovasjon under press

Samtale med Stein Guldbrandsen.

 

Det kjempes for å etablere en stråleenhet ved Telemark Sykehus i Skien

I studio snakker vi med Jan Grini, som leder kampanjen. 

Øker egentlig voldssaker og mobbing i Telemark? 

Vi får høre hvilke saker som blir tatt opp i konfliktsrådet og hvordan konfliktsrådet fungerer. 

I studio; Toril Jensen fra konfliktsrådet. 

 

Skolenes Landsforbund får litt jobb å gjøre i 2016

Samtale med Anne Finborud og Geir Olav Tveit fra Skolenes Landsforbund.

 

NAV burde tilrettelegge bedre for veiledning

Intervju av Jan Erik Andersen med leder av NAVs Arbeidslivsenter; Christian Høy og NAVs koordinerende rådgivende overlege; Nina Thunhold. 

 

Viktig med kommunale tiltak for flyktninger

Intervju av Jan Erik Andersen med Lise Larsen fra Fagforbundet og Erik Hørsrud fra Fellesforbundet.

 

Stråleenheten ønskes på plass i sykehuset i Sør-Øst

Samtale med ordfører i Porsgrunn; Robin Kåss.

 

Arbeiderpartiet må bli mer tydelige på politikken de ønsker å føre

Samtale med Bjørn Skogen og i studio; Jon Sanden. 

 

 

LO gjør seg klar for et nytt år med den blåblå-regjeringen

Samtale med leder i LO Grenland; Wenche Tveitan og distriktssekretær i LO Telemark; Irene Haukedal.

 

Vi tar opp de viktigste sakene fra 2015

Samtale med norsk fagforeningsleder; Erna Hagensen og hovedtillitsvalgt for Arbeidsmandsforbundet i Statens vegvesen; Olav Tisjø.

 

Vi merker konsekvensene av endringene som regjeringen har gjort

Samtale med leder av LO Stat; Tone Rønnholttangen og Vidar Larsen.

 

Norge hjelper for lite til i Israel-Palestina-konflikten.

Har alt fokuset gått over mot bekjempelsen av IS?

Samtale med Finn Erik Thoresen og Ragnar Steinstad. 

 

Kampen mot sosial dumping forsetter

Samtale med Lars Johnsen og Nina Risingård.

Side 8 av 27