mandag, 11 mai 2015 15:14

LO KONGRESSEN 22-28 okt 1989.

Alle innslag er laget av Jan Erik Andersen og Terje Norli. (Innslaget ligger nederst i artikkel)

- Oppsummering etter Onsdagens og valget. Jan Erik intervjuer, Gerd Landfall Nilsen, Astrid Lundgren og Johnny Johnsen og Gerhard Lunde Larsen 

- Innlegg fra talerstolen: Kari Muhrer under organisasjonsdebatten 

- Intervju med Nils Totland og Ester Kostøl etter debatten 

- Intervju med Torbjørn Jagland, DNA 

- Intervju med Yngve Hågensen og Jan Ballestad 

- Innlegg fra talerstolen, Yngve Hågensen om Hovedavatalen  

- Kari Muhrer fra talerstolen om Hovedavtalen 

 

- Oppsummering etter Onsdagens debatt. Asbjøm Eggen, Knut Liljeberg, Ole Moen og Ragnar Gregersen 

- Fra talerstolen, Ole Knapp ad støtte til nærradioene 

- Intervju med nyvalgt LO sekretær,Liv Undheim 

 

- Fra talerstolen, Sveinung Lerstang om næringspolitikken 

- Fra talerstolen, Johnny Johnsen ad forsvarsbudsjettet. 

 

- Jan Erik intervjuer, Astrid Lundgren og Åge Eriksen om 6 timers dagen. 

 

- Intervju med Johnny Johnsen ad forsvarpolitikk 

- Intervju med samme person om EF og nærradio 

- Intervju med Sveinung Lerstang ad utflagging 

- Intevju med Kare Sandegren om EF og Europa 

- Intervju med Birger Breivik, Finn Gustafsen og Jostein Nyhammer om LO kongresen