lørdag, 20 februar 2016 16:21

Ungdomsmagasinet 20.februar

Morten Selstad, Fredrik Sørlie og Ole-Henrik Olsen Morten Selstad, Fredrik Sørlie og Ole-Henrik Olsen Foto: Robin Omlandsseter
I sendingen:

Fredrik Sørlie, nyvalgt leder av AUF i Telemark. 

Ole-Henrik Olsen og Morten Selstad, programledere.

Robin Omslandseter, teknisk ansvarlig. 

 

Innslag:

01 - LO setter fokus på flyktningsituasjonen, høyreekstremisme og rasisme. Intervju gjort av Knut Jeppson fra Radio Riks med Onur Safak Johansen. 

02 - Vi blir kjent med den nye lederen i AUF i Telemark; Fredrik Sørlie.

03 - Fredrik forteller om AUFs årsmøte forrige helg. Vi får vite hvilke saker som er viktige for AUF. 

04 - Handel og Kontor hadde nasjonal verveuke i uke 6. Vi snakker med ansvarlig for verveuken i Handel og Kontor region Østlandet; Morten Selstad. 

05 - Landet trenger fagarbeidere, og derfor også lærlinger. Knut Jeppson fra Radio Riks intervjuet Øystein Langholm Hansen som er bekymret for situasjonen.